Related Titles

Found: 6    

Seigen Ono: So peaceful, simple & strong      
"So peaceful, simple & strong" Febian Reza Pane (piano) Shinichi Sato (bass) Hidenori Midorikawa (alto sax) Nao Takeuchi (tenor sax) Tomo Yamaguchi (percussion) Issei Igarashi (trumpet)
Saidera
SD-1018H
Seigen Ono: I probably will not remember you        
"I probably will not remember you" Nao Takeuchi (bass clarinet) Seigen Ono (sampler keyboards) Issei Igarashi (trumpet and keyboards)
Saidera
SD-1019H
Seigen Ono: Maria and Maria        
"Maria and Maria" Seigen Ono
Saidera
SD-1017H
Seigen Ono Ensemble at the Blue Note Tokyo      
"Seigen Ono Ensemble at the Blue Note Tokyo"
Saidera
SD-1016H
Seigen Ono Septet 2003: Live        
"Seigen Ono Septet 2003 Live" Seigen Ono (electric guitar) Hidenori Midorikawa (alto saxophone) Hiroki Miyano (acoustic guitar) Febian Reza Pane (piano) Satoshi Ishikawa (drums) Shinichi Sato (contra bass) Tetsuya Ochiai (electric violin)
Saidera
SD-1025H
Seigen Ono: Forest and Beach      
"Forest and Beach" Seigen Ono
Saidera
SD-1003-4H